Mijn Praktijk

Logopediepraktijk M.Borgers is gevestigd in Praktijkcentrum Emopad, Empoad 37A in Geldrop.

Ik ben logopedist Miranda Borgers en houd me bezig met communiceren. Alles wat te maken heeft met het begrijpen en produceren van gesproken en geschreven taal, is onderdeel van mijn werkterrein. Als logopedist bied ik in mijn logopediepraktijk in Geldrop therapie en advies aan mensen die problemen ondervinden bij het communiceren.

Hier treft u informatie aan over mijn logopediepraktijk in Geldrop en over wie ik ben. En geef ik u informatie over de gang van zaken in mijn praktijk en mijn manier van werken.

In Wat is logopedie geef ik u meer informatie over logopedie en leg ik uit welke problemen er kunnen zijn en hoe ik die behandel.

Verwijzing

Vanaf 1 augustus 2011 heeft u geen verwijzing meer nodig van uw huisarts of specialist voor logopedie. Dan is de logopedie namelijk direct toegankelijk.

Wilt u liever eerst met uw huisarts overleggen? Dat kan. Dan kunt u uw huisarts alsnog om een verwijsbrief vragen.

Komt u voor het eerst in mijn logopediepraktijk zonder verwijzing dan vindt er een DTL-screening plaats. Dit is een vooronderzoek om te kijken of u aan het juiste adres bent. Heeft uw klacht wel te maken met een logopedisch probleem!  Het hangt van meer factoren af of een behandeling gestart kan worden. Natuurlijk van de klacht zelf. Maar mogelijk heeft u ook andere klachten of ziektebeelden die van invloed kunnen zijn op logopedie. Zijn er twijfels dan geef ik u het advies om eerst naar de huisarts te gaan.

Of de DTL-screening wordt vergoed verschilt per zorgverzekeraar. Raadpleeg uw polisvoorwaarden of neem contact op met uw verzekeraar.

Aanmelding

Wanneer u zichzelf of uw kind aanmeldt, zal gevraagd worden waarom diegene logopedie nodig heeft. Soms wordt er voor extra toelichting contact opgenomen met de doorverwijzende specialist.
U kunt zich bij mij aanmelden op de gelijknamige pagina.

Behandeling

Als u met een verwijzing van een huisarts of specialist voor een eerste afspraak in mijn praktijk komt, neem ik een vraaggesprek en onderzoek bij u af. Voor een uitgebreid onderzoek zijn meerdere afspraken noodzakelijk. Na het onderzoek wordt de conclusie met u besproken en wordt beslist of er een behandeling volgt. Iedere behandeling duurt een half uur. In de meeste gevallen wordt er één keer per week behandeld. Een andere frequentie is ook mogelijk. Indien nodig kan de behandeling aan huis plaatsvinden. Tijdens de behandeling wordt er geoefend en het is de bedoeling deze oefeningen thuis te herhalen. Het verloop van de behandeling wordt regelmatig met u besproken. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de soort en de ernst van de klacht.

Samenwerking

Ik werk nauw samen met o.a. huisartsen, tandartsen en specialisten. Ik heb ook direct contact met basisscholen.

Vergoeding

De behandeling wordt geheel of gedeeltelijk vergoed door uw zorgverzekeraar. Soms moet er van tevoren een machtiging worden aangevraagd. Afspraken hierover vindt u in uw polisvoorwaarden. De tarieven voor logopedie zijn wettelijk vastgesteld. In de nieuwe basisverzekering zit logopedie in het basispakket, zowel voor kinderen als voor volwassenen. U kunt er van uitgaan dat de praktijk een contract met alle zorgverzekeraars zal sluiten.

Waarneming

Waarneming kan nodig zijn in verband met ziekte, vakantie en/of studieverlof. Waarneming zal altijd geschieden door een gediplomeerde logopedist.

Privacy

De logopedist neemt kennis van feiten van vertrouwelijke aard. Binnen logopediepraktijk M.Borgers wordt zorgvuldig omgegaan met deze informatie. Het privacyreglement van de NVLF zal worden nageleefd.

Klachten

Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector. Het klachtenrecht van de NVLF is hieraan verbonden. De logopediepraktijk volgt de klachtenregeling van de NVLF.